WKŁ nr 116 "Knieja"

Login

Wschód słońca: 04:38
Zachód słońca: 20:52

Harmonogram polowań

Plan polowań zbiorowych na  zwierzynę w sezonie łowieckim 2016/2017

Wojskowego Koła Łowieckiego Nr. 116 „Knieja” w Puławach

Lp.

Data

Obw. Nr

           Łowisko                            

        Zwierzyna

Grupa

   Prowadzący

Godz.zbi.

Miejsce zbiór.

     Uwaga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

6.11.2016

150

 

Mały Młynek, Góra Puławska, Jaroszyn, Bronowice, Kowala

 

Dzik,Sarna,Drapieżniki, zając, bażant

I

Koleniec H. Jagłowski J.                 

7.00

Stodoła m. Sadłowice

Polowanie Hubertowskie

150

Łęka, Opatkowice, Kolonia Opatkowice

Dzik,Sarna,Drapieżniki, zając, bażant

II

Janicki M. Ciecieląg R.

7.00

Stodoła m. Sadłowice

Polowanie Hubertowskie

2

 

13.11.2016

 

235

Rybitwy, Grelos, Wałowice

Dzik, Sarna, Drapieżniki,  Bażant

I

Gazda Leszek Świątkowski Józef

7.00

Józefówka m. Bór

 
 3  20.11.2016

183

Janowiec, Janowice, Brześce

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Kosmala S. Goławski S.

7.00

m. Oblasy 18

 

4

27.11.2016

235

Nieszawa, Wałowice, Bosonia

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Ptak R. Pawka A.

7.00

Józefów m. Bór

 

5

04.12.2016

164

Sadłowice , Nasiłów

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Tuźnik S. Szulowski S.

7.00

Józefówka

m. Bór

 Polowanie z ambon i zwyrzek

6

11.12.2016

150

Polesie Duże, Leokadiów, Samogorzów

Dzik,Sarna,Drapieżniki, zając, bażant

I

Jedut K. Fijoł D.

7.00

Stodoła m. Sadłowice

 

7

18.12.2016

235

Stefanówka, Boiska, Stasin

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Świątkowski J. Niedźwiecki W.

7.00

Józefów m. Bór

 

 

8

24.12.2016

164

Tomaszów, Stanisławów, Klikawa

Dzik,Sarna,Drapieżniki zając bażant

I

Kostka K. Szwalbe K.

7.00

Stodoła m. Sadłowice

Polowanie Wigilijne

 24.12.2016

164

Trzcianki, Wojszyn

Dzik,Sarna,Drapieżniki zając bażant

II

Stasiak T.Szulowski S. 

7.00

Stodoła m. Sadłowice

Polowanie Wigilijne

 9  08.01.2017

183

Kępa, Brześce, Las Janowiecki

Dzik,Sarna,Drapieżniki, bażant

I

Ciecieląg S. Szwalbe P.

7.00

m. Oblasy 18

 

10

15.01.2017

235

Jerzyny Bliskowice

 

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Jaśkowski A. Gazda L.

7.00

Józefów m. Bór

 

Uwagi: 

1.Dojazd do miejsc zbiórek myśliwych własnym środkiem lokomocji.

2.Zapraszanie gości członków PZŁ zrzeszonych w kołach na polowanie zbiorowe i indywidualne może się odbywać za zgodą Zarządu Koła.Za pozyskaną zwierzynę drobną i ptactwo zaproszony gość powinien wnieść opłatę do kasy koła zgodnie z cennikiem uchwalonym przez WZCZ koła a za zwierzynę grubą zgodnie z cenami obowiązującymi w punktach skupu a członkowie PZŁ nie zrzeszeni w kołach za uczestnictwo w polowaniu każdorazowo wnoszą opłatę w wysokości 100 zł.

3.Zgłoszenia na polowania zbiorowe u Łowczego Koła tel. 609-325-043 od poniedziałku do środy w godz. 16.00 do 20.00

4.Polowanie na bażanty koguty może odbywać się tylko w soboty i niedzielę z limitem pozyskania do 2sztuk łącznie w 2 dni.

5.Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych: lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, szop pracz.  Na borsuka poluje się od 01.09. do 30.11.

Składka na PZŁ na 2017 r. w kwocie 320 zł (składka podstawowa) i 160 (składka ulgowa), oraz 37 zł ubezpieczenie płatne do 15.12.2016 r. na konto lub do skarbnika.

 

 

 

Plan polowań zbiorowych na  zwierzynę w sezonie łowieckim 2015/2016

Wojskowego Koła Łowieckiego Nr. 116 „Knieja” w Puławach

Lp.

Data

Obw. Nr

           Łowisko                            

        Zwierzyna

Grupa

   Prowadzący

Godz.zbi.

Miejsce zbiór.

     Uwaga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

08.11.15r

186

 

Nowy Janowiec, Janowice
Kol. Janowiec

 

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Zając, Bażant

I

Tuźnik Krzysztof

Sułek Irenusz                  

7.00

m. Oblasy 18

 

Polowanie Hubertowskie

2

08.11.15r

186

Janowiec, Janowice, Brześce

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Zając, Bażant

I

Kosmala Stanisław Ciecieląg Ryszard

7.00

m. Oblasy 18

Polowanie Hubertowskie

3

 

15.11.15r

 

238

Bór, Boiska, Stefanówka

Dzik, Sarna, Drapieżniki,  Bażant

I

Gazda Leszek Świątkowski Józef

7.00

Józefówka m. Bór

 
   

238

Nieszawa, Wałowice, Basonia

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

II

Ptak Jan
Ptak Ryszard

7.00

Józefówka m. Bór

 

4

22.11.15r

167

Nowy Janowiec, Polesie Wojszyńskie, Ignaców

Dzik, Sarna,

Drapieżniki

I

Ciecieląg Stanisław

Szwalbe Piotr

7.00

Plac UM Puławy

Polowanie Klubu

Hubertus

5

29.11.15r

238

Boiska, Stasin, Prawno Niwki

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Zając, Bażant

I

Gazda Leszek

Jaśkowski Artur

7.00

Józefówka

m. Bór

 

6

06.12.15r

167

Sadłowice, Nasiłów

Dzik, Sarna, Drapieżniki

I

Tuźnik Sylwester

Ciecieląg Ryszard

7.00

Stodoła

m. Sadłowice

Polowanie

z ambon zwyżek

7

13.12.15r

152

Góra Puławska, Jaroszyn, Bronowice, Łęka, Kowala, Opatkowice, Kol. Opatkowice

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Kałko Kazimierz Koleniec Henryk

7.00

Stodoła

m. Sadłowice

 

 

8

20.12.15r

238

Prawno, Boiska, Stefanówka

Dzik, Sarna, Zając,

Drapieżniki,Bażant

I

Świątkowski Józef
Pawka Artur

7.00

Józefówka m. Bór

Polowanie Wigilijne

   

238

Rybitwy, Grelos, Wałowice

Dzik, Sarna, Zając,

Drapieżniki,Bażant

II

Niedźwiecki Włodzimierz
Fiajłkowski
Robert

 

7.00

Józefówka m. Bór

Polowanie Wigilijne

   

238

Stasin, Bliskowice

Dzik, Sarna, Zając,

Drapieżniki,Bażant

III

Jaśkowski Artur
Gazda Leszek

7.00

Józefówka m. Bór

Polowanie Wigilijne

9

27.12.15r

186

Brześce Kol. Brześce,

Las Janowiecki

Dzik, Sarna, Drapieżniki Zając Bażant

I

Tuźnik Krzysztof

Kosmala Stanisław

7.00

m. Oblasy 18

 

10

 

01.01.15r

167

Sadłowice ,Nasiłów, Wojszyn,

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Ciecięląg Ryszard     Stasiak Tomasz

7.00

Stodoła

m. Sadłowice

Polowanie Noworoczne

11

03.01.15r

238

Boiska, Stefanówka, Stasin

Dzik, Sarna, Drapieżniki Bażant

I

Gazda Leszek

Pawka Artur

7.00

Józefówka

m. Bór

 

12

10.01.15r

167

Polesie Wojszyńskie, Żurawieniec, Piskorów

Dzik, Sarna, Drapieżniki, Bażant

I

Ciecieląg Stanisław Janicki Marcin

 

7.00

Stodoła

m. Sadłowice

 

13

17.01.15r

186

Janowiec, Janowice, Brześce

Dzik, Drapieżniki, Bażant

I

Tuźnik Krzysztof

Sułek Ireneusz

7.00

m. Oblasy 18

 

14

24.01,15r

152

Jaroszyn, Łęka, Opatkowice

Dzik, Drapieżniki

I

Kałko Kazimierz

Jedut Krzysztof

7.00

Stodoła

m. Sadłowice

 

15

31.01.15r

238

Jeżyny, Kępy, Bliskowice

Dzik, Drapieżniki

I

Niedźwidzki Włodzimierz Fijałkowski Robert

7.00

Józefów

m. Bór

 

Uwagi: 

1.Dojazd do miejsc zbiórek myśliwych własnym środkiem lokomocji.

2.Zapraszanie gości członków PZŁ zrzeszonych w kołach na polowanie zbiorowe i indywidualne może się odbywać za zgodą Zarządu Koła.Za pozyskaną zwierzynę drobną i ptactwo zaproszony gość powinien wnieść opłatę do kasy koła zgodnie z cennikiem uchwalonym przez WZCZ koła a za zwierzynę grubą zgodnie z cenami obowiązującymi w punktach skupu a członkowie PZŁ nie zrzeszeni w kołach za uczestnictwo w polowaniu każdorazowo wnoszą opłatę w wysokości 100 zł.

3.Zgłoszenia na polowania zbiorowe u Łowczego Koła tel. 609-325-043 od poniedziałku do środy w godz. 16.00 do 20.00

4.Polowanie na bażanty koguty może odbywać się tylko w soboty i niedzielę z limitem pozyskania do 2sztuk łącznie w 2 dni.

5.Polowanie w dniu 22.11.2015r organizuje,, KLUB HUBERTUS”. Składka na to polowanie 70,00 zł. w tym koszty polowania.

Zapisy na to polowanie wraz z opłatą składki przyjmuje Prezes Koła do dnia 11.11.2015r.

6.Do drapieżników zalicza się gatunki zwierząt łownych: lis, jenot, borsuk, kuna leśna, kuna domowa, norka amerykańska, tchórz zwyczajny, szop pracz.  Na borsuka poluje się od 01.09. do 30.11.

Od 1.11.2015r Prosimy oddawać lisy na badanie do lecznicy na ul. Norwida

 

 

 

Plan polowań zbirowych na ptactwo w sezonie łowieckim 2015/2016

Wojskowego Koła Łowiekiego Nr 116 "Knieja" w Puławach

Lp. Data Obw. Nr Łowisko Ptactwo Grupa Prowadzący Godz.zb. Miejsce zbiór. Uwagi
1 15.08.2015 238 Staw w Mazanowie Dzieki kaczki, gołębie, grzywacze, łyski 1 Świątkowski Józef, Zyska Adam 15:40 Staw Mazanów  
2 23.08.2015 186 Stawy w Janowicach Dzieki kaczki, gołębie, grzywacze, łyski 1 Gołębiowski Stanisław, Delekta Aleksander 6:30 Stawy Janowice  

 

Uwagi

  1. Dojazd do miejsc zbiórek myśliwych własnym środkiem lokomocji.
  2. Polowanie indywidualne na stawach w Janowicach i Mazanowie odbywa się tylko w niedzielę od godz. 7:00 do czasu spuszczenia wody ze stawów.
  3. Zapraszanie gości członków PZŁ zrzeszonych w kołach na polowanie zbiorowe i indywidualne może sięodbywać za zgodą Zarządu Koła. Za pozyskaną zwierzynę drobnąi ptactwo zaproszony gość powinien wnieśćopłatędo kasy koła zgodnie z cennikiem uchwalonym przez WZCZ koła, a za zwierzynęgrubą zgodnie z cenami obowiązującymi w punktach skupu, a członkowie PZŁ niezrzeszeni w kołąch za uczestnictwo w polowaniu za każdym razem wnoszą opłatę w wysokości 100zł.
  4. Zgłoszenia na polowania zbiorowe u Łowczego Koła tel. 609 325 043 od poniedziałku do czwartku w godz. 16;00 do 20:00

Poniżej znajduje się wykas wszystkich polowań zbiorowych na sezon 2013

Lp.DataObw.NrŁowiskoZwierzynaGrupaProwadzącyGodz.zbi.Miejsce zbiór.Uwagi
1 06.10.13r 186 Wojszyn Kępa, Oblasy, Oblasy Książęce Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Ciecieląg Stanisław

Szulowski Sebastian

7.00 m.Oblasy 18  
2 13.10.13r 186 Kępy Janowiec, Janowice, Brześce Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Tuźnik Krzysztof

Goławski Stanisław

7.00 m.Oblasy 18  
3 20.10.13r 186 Lasy Janowice, Nowy Janowiec Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Ciecieląg Stanisław

Ciecieląg Ryszard

7.00 m.Oblasy 18  
4 27.10.13r 186 Kępa Brześce, Las Janowiecki Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Ciecieląg Stanisław

Kosmala Stanisław

7.00 m. Oblasy 18  
5 10.11.13r 152 Opatkowice, Kowala, Kajetanów  Dzik, Sarna, Zając, Bażant, Drapieżniki  I

Rusek Zbigniew

Baran Wacław

 7.00 Stosoła m.Sadłowice  
    167 Góra Puławska, Kol.Góra Puławska, Trzcianki Dzik, Sarna, Zając, Bażant, Drapieżniki  II

Kostka Kazimierz

Janicki Marcin

 7.00 Stodoła m.Sadłowice  
    167 Sadłowice, Nasiłów, Wojszyn, Wojszyn Stary Dzik, Sarna, Zając, Bażant, Drapieżniki  III

Kałko Kazimierz

Szulowski Sebastian

7.00  Stodoła m.Sadłowice   
6 17.11.13r  238  Lasy Grelos, Pocześle, Stasin   Dzik, Sarna, Drapieżniki  I

Niedźwiedź Włodzimierz

Pawka Andrzej 

7.00  Józefówka m.Bór   
7 23.11.13r  186  Janowice, Brześce, kol. Brześce, Las Janowiecki  Dzik, Sarna, Zając, Drapieżniki 

Tuźnik Sylwester

Kosmala Stanisław 

7.00  UM Puławy  Polowanie Klubu Hubertus
8 01.12.13r  167  Lasy Sadłowice, Nasiłów, Kępa Sadłowice  Dzik, Sarna, Drapieżniki  I

 Tuźnik Sylwester

Ciecieląg Ryszard

 7.00 Stodoła m.Sadłowice  Polowanie z ambon zwyżek 
9 08 .12.13r 238  Lasy Stefanówka, Stasin 

Dzik, Sarna, Zając, Drapieżniki

 I

Jaśkowski Artur

Świątkowski Józef 

7.00  Józefówka m.Bór   
10 15.12.13r  167  Kępy Sadłowice, Nasiłów, Lasy Sadłowice,  Dzik, Sarna, Zając, Drapieżniki  I

Jedut Krzysztof

Piekarz Lech 

7.00  Stodoła m.Sadłowice   
11 22.12.13r  238  Basonia, Wałowice, Pocześle  Dzik, Sarna, Zając, Bażant, Drapieżniki   I

Ptak Ryszard

Niedźwiecki Włodzimierz 

7.00  Józejówka m.Bór   Polowanie Wigilijne
    238 Boiska, Stefanówka, Pielgrzymka Dzik, Sarna, Zając, Bażant, Drapieżniki   II

Gazda Leszek

Jaśkowski Artur 

7.00 Józefówka m.Bór   
12 29.12.13r  186  Kępy Wojszyn Stary, Oblasy, Janowiec  Dzik, Sarna, Zając, Drapieżniki  I

Ciecieląg Stanisław

Szwalbe Piotr 

 7.00 Stodoła m.Sadłowice  
13 01.01.14r  167  Kępy Sadłowice, Nasiłów, Lasy Sadłowice  Dzik, Sarna, Drapieżniki 

Nowak Sławomir

Bury Adrian 

 7.00 Stodoła m.Sadłowice  Polownie Noworoczne
14 05.01.14r 238  Lasy Prawno, Stasin, Stefanówka Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Świątkowski Józef

Zyska Adam

7.00 Józefówka m.Bór  
15  12.01.14r 152 Kępy Jaroszyn, Łęka, Opatkowice, Lasy Bronowice, Mały Młynek Dzik, Sarna, Drapieżniki I

Janicki Marcin

Ciecieląg Ryszard

7.00 Stodoła m.Sadłowice  
16 19.01.14r  167  Lasy Kol.Góra Puławska, Trzcianki, Polesie Wojszyńskie, Piskorów  Dzik, Drapieżniki 

Ciecieląg Stanisław

Szwalbe Piotr

7.00 Stodoła m.Sadłowice  
17 26.01.14r  186  Kępy Janowiec, Janowice, Brześce, Lasy Janowieckie Dzik, Drapieżnik

Tużnik Krzysztof

Tuźnik Artur

 7.00  m.Oblasy18  
 18  02.02.14r  152

 Broniwice,

Mały Młynek,

Pachnowola,

Dobrosławów

 Drapieżniki  I

 Kałko Kazimierz

Koleniec Henryk

 7.00

 Stodoła

m.Sadłowice

 
 19  02.02.14r  167

Wojszyn,

Naszyłów,

Sadłowice

 Drapieżniki  I

 Kałko Kazimierz

Koleniec Henryk

 7.00

 Stodoła

m.Sadłowice

 
 20  16.02.14r  186

Janowiec,

Janowice,

Brześce

 

 Drapieżniki  I

Goławski Stanisła

Delekta Aleksander

 7.00

 

m.Oblasy 18

 

 21

 23.02.14r  238

Grelos,

Pocześle,

Prawno Niwki

 Drapieżniki  I

Fijałkowski Robert

Pawka Artur

 7.00

Józefów

m.Bór

 

Księżyc

Kontakt

Wojskowe Koło Łowieckie

Nr 116 "Knieja"

24-100 Puławy

skrytka pocztowa Nr 91

Nowy numer konta bankowego

Bank BGŻ

42 2030 0045 1110 0000 0407 3640

Kalendarz

Na tej stronie jest wykorzystywana technologia cookies. Jeśli to dla ciebie kłopot, możesz zawsze wyłączyć obsługę cookies w swojej przeglądarce, ale wtedy może się zdarzyć, że coś nie będzie działało.